KpWin SQL Katalog knihovny Francova Lhota  Knihovna Francova Lhota
OÚ Francova Lhota 325
756 14Francova Lhota
+420 737 570 849
knihovna.frlhota@seznam.cz
knihovnafrancovalhota.webnode.cz
Register Seznamy Daten Suchen Lesepublikum-Anleihen
Hauptmenü -> helpcze  eng  ger
helpHelp


[Výběr]

Vyberte požadovanou kategorii

[Rejstříky]

V první položce vyberte typ rejstříku. Do druhé položky nemusíte zadávat celý text nebo název, stačí zadat např. počáteční tři písmena. Necháte-li druhou položku prázdnou, vypíší se všechny záznamy.

[rejstříky -> hesla]

vyhledané záznamy. Pokud máte nějaké názory nebo připomínky ke knize či dílu, můžete přidat komentář.

[Místo pro Vaše komentáře]

Zadejte své jméno, předmět zprávy a komentář. Pro zábránění spamových zpráv, opíšte pětimístný kód do vedlejší položky. Pokud chcete reagovat na už přidané komentáře, klikněte na předmět komentáře a napište text.

[Čtenáři-výpůjčky]

Pro přihlášení zadejte vaše číslo legitimace a příjmení. Pokud dosud nejste zaregistrováni, klikněte na Nová registrace.

[Přihlášení do systému]

Pro přihlášení zadejte vaše číslo legitimace a příjmení. Pokud dosud nemáte zaregistrovaný PIN, klikněte na odkaz.

[on-line registrace]

Pro zaregistrování zadejte údaje do prázdných položek. Položky označené hvězdičkou musí být vyplněny.

[výpůjčky a rezervace]

Pokud chcete používat místo čísla legitimace svůj PIN, klikněte na Nastavit PIN údaje o uživateli Přehled výpůjček a objednávek: Vypůjčené knihy a jejich ůdaje.

[vyhledávání -> výsledky -> zobrazení záznamu]

Podrobný záznam titulu: přepínání mezi jednotlivými variantami zobrazení popisu knihy v dolní části stránky najdete údaje o exemplářích.

[rejstříky -> výsledky]

Výpis seznamu nalezených záznamů

[Vyhledávání v katalogu]

- vyplňujte jen ta pole, která vyplnit potřebujete; pokud použijete více polí, vyhledání zúžíte
- do polí lze zadat jedno nebo více slov, jednotlivá slova oddělujte mezerou
- nezáleží na velkých a malých písmenech
- nezáleží na pořadí slov
- můžete si zvolit setřídění výsledné množiny záznamů podle názvů vzestupně nebo sestupně
- pokud zatrhnete volbu "bez diakritiky" bude systém vyhledávat např. zadané slovo "červený" i jeho variantu bez háčků a čárek, tj. "cerveny"
- pro vyhledání záznamů, které obsahují pouze části slov, použijte znak * (zadáno měst* - najde se město, města, městský atd.)
- minimální délka slova pro vyhledávání je standardně 3 znaky (nezadávejte slova jako „a“, „je“, „do“ apod.)
- vyhledávají se záznamy, které obsahují všechna zadaná slova ve všech vyplněných polích (tzn. logický součin AND)
- zadáte-li příliš obecná slova, jako např. dějiny nebo Česká republika, může být nalezeno velké množství záznamů
- pole "Slova z názvu" vyhledává i v tzv. "údajích o odpovědnosti" (jména autorů, překladatelů, ilustrátorů ad.), které jsou datově součástí pole obsahující název
- pole "Klíčová slova" vyhledává ve všech polích věcného popisu - tedy v údajích, které popisují, o čem daný dokument pojednává (např. klíčová slova, osoba jako předmět, místo jako předmět, věcné téma atd.)
- do pole "Nakladatel" můžete zadat název nebo část názvu nakladatelství
- datumy a roky jsou v záznamech většinou uvedeny ve formátu RRRR nebo RRRRMMDD - při jejich vyhledávání je proto do pole "Datum vydání" vhodné zadávat hodnotu s pravostranným rozšířením* (př. 2005* pro všechny záznamy z roku 2005, 200406* pro články z června 2004, apod.)

[Vyhledávání v autoritách]


-zde můžete prohledávat soubory autorit (autoritní řejstříky)
-hledá se ve všech polích autoritních záznamů
-kliknutím na vyhledanou autoritu se zobrazí seznam bibliografických záznamů, ve kterých je použita
-kliknutím na ikonu záznamy se zobrazí podrobný autoritní záznam

[Global Suchen]

Zadejte požadovaný záznam a fond. Pokud chcete vyhledávat ve všech fondech, vyberte všechny fondy. Vpravo vyberte knihovnu

[Rozšířené hledání]

pro přidání řádku rešerše zadejte logický operátor nebo/a zároveň a kategorii. V řádcích rešerše vyberte pole, porovnání s kategorií1. Pokud zadáváte interval, do kategorie1 napište počátek intervalu a do druhé kategorie konec intervalu. Mezi řádky je vyznačen vztah (log. operátor) mezi řádkem nad operátorem a pod operátorem. Pro hledání ve všeh fondech vyberte Všechny fondy.

[prolongace]

Datum prolongace Pro návrat klikněte na OK.

[Poslat E-mail:]

Do horní položky zadejte e-mailovou adresu příjemce. Do dolní položky napište text e-mailu.


Mit, 29. 03. 2023 - 21:38 hod. © 2006 - 2010 KP-SYS